Consell de la setmana

Verificació de neteja d’al·lergògens

Ha realitzat alguna vegada una verificació de la neteja realitzada després d’un canvi d’al•lergògens?

Gestionar el canvi d’al•lergògens en una planta de producció d’aliments pot ser especialment crític, sobretot si tenim en compte el risc que es produeixi una contaminació creuada que podria donar lloc al fet que hi hagués un al•lergogen no declarat en un producte alimentari.

S’ha d’implantar un sòlid procediment de neteja. Aquest procediment ha de ser implementat i validat amb una freqüència definida per assegurar l’efectivitat del procés.

Una vegada s’ha completat el canvi d’al•lergogen en les línies de producció, s’ha de verificar la higienització del procés. Aquesta verificació ha d’incloure un test de superfícies amb turundes i una anàlisi de productes acabats.

També és important que es desenvolupi un pla que inclogui el mostreig de superfícies i la seva freqüència. El pla haurà d’incloure el mostreig a les zones més difícils de netejar per garantir l’eficàcia del programa. Els mètodes d’anàlisis inclouen el d’ATP, que s’usa àmpliament com a indicador d’efectivitat de neteja, però que no està directament relacionat amb al•lergògens o amb kits d’Elisa específics d’al•lergògens.

Comments are closed.