Consell de la setmana

Ús de guants

Està usant adequadament els seus guants?

Sovint s’usen guants per protegir les condicions higièniques en manipular els aliments, però hi ha moltes més coses que tenir en compte quan els usem.

Els operaris que usin guants haurien de netejar-se les mans tan sovint com si no els usessin. Per poder destruir els bacteris s’han de rentar les mans d’una forma determinada. Com és difícil monitoritzar que els procediments de rentat de mans es realitzen adequadament, l’ús de guants és més fàcil de controlar.

Els guants serveixen de barrera entre els bacteris i els virus que pugui haver-hi a les mans dels operaris i els aliments. S’haurien d’utilitzar sempre que es tingui contacte amb els aliments. Cada vegada que deixem de tenir contacte amb els aliments i que deixem d’usar guants, aquests han de canviar-se abans de continuar manipulant aliments. Rentar-se les mans usant els guants no hauria de realitzar-se mai.

Hi ha diferents tipus de guants que es poden utilitzar per a una gran varietat de processos (altes temperatures, protecció contra ganivets, diferents grossors i materials, guants llargs, etc.). També els hi ha de diferents colors perquè es pugui detectar fàcilment si mostren danys.

Comments are closed.