ThermoNox®

Resum

Tots els estadis evolutius dels insectes moren per coagulació proteica i enzimàtica. 100% respectuós amb el medi ambient. S’aconsegueix la eliminació de les plagues per un procés tèrmic 100% efectiu.

La efectivitat dels tractaments tèrmics es basa en el fet de la desnaturalització de les enzimes animals quan es superen els 42ºC. Aquest fet ocasiona la detenció dels processos metabòlics i de la biosíntesi provocant la mor de l’individu. Els resultats recentment publicats per l’“agencia medioambiental federal de Berlín” dels assajos mostren els següents resultats:

“Una exposició de 30 minuts a 45ºC o de 10 minuts a 50ºC és suficient per a eliminar tots els estadis evolutius dels insectes”.

Especialment dissenyat per a controlar les plagues dels productes emmagatzemats i de les xinxes dels llits.Un sol tractament és suficient.

Durant el tractament, s’identifiquen fàcilment els espais on les plagues es refugien. Això permet la creació de protocols d’higienització més efectius.

No hi ha exposició a productes químics.

Gràcies a la facilitat per a aconseguir una bona circulació de l’aire, és una alternativa econòmica a d’altres estratègies de control. Els insectes no poden desenvolupar cap tipus de resistència al calor, a diferència del que passa amb d’altres estratègies de control (química tradicional o gasos fumigants). Les zones tractades es poden inspeccionar durant el tractament.

1. Tots els insectes moren per coagulació proteica i enzimàtica

2. Tecnologia 100% respectuosa amb el medi ambient. Control de plagues mitjançant l’ús de la calor, 100 % efectiu

3. Especialment dissenyat per controlar plagues d’insectes dels productes emmagatzemats i de xinxes dels llits. Un sol tractament  és suficient

4. Durant el tractament es detecten fàcilment les zones on els insectes es refugien. Això permet la creació de protocols d’higienització més efectius.

Tractament

100% efectiu, 100% respectuós amb el medi ambient.

No només l’home, sinó també d’altres moltes espècies d’insectes utilitzen el gra (les llavors), els seus productes derivats i els cereals com a font fonamental d’aliment. Alguns d’aquests insectes son els corcs (Sitophilus ssp), les  arnes de la farina (Ephestia ssp) i els escarabats de la farina (Tribolium ssp).

Els insectes proliferen a temperatures que oscil·len entre els 15ºC i els 35ºC, però a temperatures superiors a 45ºC tots els estadis evolutius dels insectes (incloent els ous) moren en poc temps. Els insectes no poden reduir la seva temperatura corporal utilitzant la transpiració o la respiració. Quan es veuen exposats a aquestes temperatures, els insectes moren a causa de la coagulació de les proteïnes dels seus cossos.

Des de l’antiguitat, el calor s’ha utilitzat per a controlar les plagues. Alguns nous sistemes de generar calor s’han desenvolupat durant els últims anys, normalment creant altes temperatures en zones exterior i introduint el calor als edificis mitjançant conductes especials.

Aquest sistema presenta molts inconvenients ja que és difícil d’assegurar que totes les zones de l’interior de l’edifici siguin exposades a la temperatura desitjada (això només es pot aconseguir augmentant la temperatura de l’aire, però pot ser perillós per als equips electrònics, per exemple).

ThermoNox es basa en una tècnica d’escalfament de l’aire que envolta la zona a tractar dins de l’edifici sense la necessitat d’assolir temperatures molt altes per a eliminar qualsevol tipus de plaga.

Els calefactors ThermoNox creen una circulació de l’aire interior de la zona on es realitza el tractament i s’assegura un menor consum elèctric.

Durant el tractament, la temperatura es controla de forma directa. Monitoritzem tots i cadascun dels calefactors utilitzats podent controlar automàticament la temperatura del flux de l’aire, amb aquest mètode aconseguim un estalvi energètic i a la vegada s’eliminen les plagues sense la necessitat de sotmetre la zona tractada a temperatures molt elevades.

Utilitzem calefactors de manera que ens assegurem d’aconseguir la temperatura adequada.

En utilitzar diferents calefactors podem tractar totes les zones incloent petites esquerdes, racons o forats que podrien oferir refugi als insectes.

Cadascun dels calefactors s’ha dissenyat de manera que el flux d’aire es transfereix directament sobre el terra. Aquesta és una gran avantatge perquè els insectes que estiguin refugiats a l’interior de la maquinaria, zones de pas dels cables elèctrics, etc…, tractaran d’escapar cap al terra fugint del calor; però no podran escapar ja que també moriran en el terra.

Com

Només necessitarem escalfar l’aire de l’habitació o sala a tractar. Per aquest motiu el consum d’electricitat és mínim si el comparem amb d’altres mètodes de tractament tèrmic. En utilitzar diferents calefactors, som capaços de detectar els punts o zones fredes i dirigir el calor cap a elles. No existeix cap lloc on els insectes puguin amagar-se.

El tractament tèrmic consisteix en:

–          Fase d’escalfament. Els insectes es desenvolupen i es reprodueixen a temperatures entre els +15ºC i els +35ºC. A temperatures al voltant dels 45ºC podem eliminar tots els estadis evolutius dels insectes, incloent larves i ous, en només unes poques hores, per coagulació enzimàtica i proteica. Començarem escalfant lentament l’aire fins a arribar a una temperatura que oscil·li entre els 50ºC i els 60ºC. D’aquesta manera evitem fer malbé la maquinaria, estructures, etc…, que pugui haver a la zona tractada. En utilitzar calefactors mòbils assegurem una correcta distribució de la temperatura.

–          Fase de manteniment. Una vegada hem arribat a la temperatura desitjada (50ºC-60ºC) la mantindrem durant 10-40 hores. Això permet assegurar que també el racó o l’esquerda més petita són tractades. Podem controlar la temperatura fàcilment utilitzant pistoles làser per a la mesura de temperatura. Quan detectem punts freds, només tindrem que redirigir el flux d’aire movent els calefactors. D’aquesta manera podem assegurar que assolim la temperatura desitjada incloent les zones asilades pel mobiliari o maquinaria.

–          Fase de refredament. Una vegada el tractament ha finalitzat, els calefactors es desconnecten i l’aire, el mobiliari, la maquinaria, l’estructura, etc…, recuperen lentament la seva temperatura habitual. D’aquesta manera evitem els possibles desperfectes que es podrien causar com a conseqüència d’un ràpid canvi de temperatura en l’interior de l’àrea tractada.

Eficàcia

Les avantatges d’utilitzar ThermoNox inclouen:

 1. Estratègia de control de plagues lliure de substàncies tòxiques.
 2. Alternativa econòmica al fer moure l’aire de forma eficient per la zona tractada.
 3. No hi ha cap necessitat de desmuntar maquinaria, equips, equipament de transport. Només hauran d’estar buits.
 4. No existeix cap tipus de residu quan el tractament ha finalitzat.
 5. En poder accedir a les zones tractades quan el tractament s’està realitzant, podem identificar les zones on els insectes s’amaguen i l’existència d’esquerdes a zones de difícil accés. Això pot ajudar a establir uns protocols de neteja i manteniment molt més precisos.
 6. No es necessari sol·licitar cap tipus d’autorització oficial prèvia per a realitzar aquest tractament.
 7. Els insectes NO poden desenvolupar resistències als tractaments tèrmics.
 8. Tots els estadis evolutius dels insectes, ou, larva, pupa i adult, moriran a causa de la coagulació enzimàtica i proteica.
 9. El tractament ThermoNox es realitza a espais tancats i per aquest motiu no existeix la necessitat de senyalitzar la zona o posar cartells a l’exterior, alertant de l’existència del tractament tèrmic.
 10. Qualsevol persona pot entrar i moure’s mentre es realitza el tractament. No es necessari utilitzar cap tipus de roba o equip especial.
 11. Els nostres clients normalment utilitzen com a publicitat positiva el fet de controlar les plagues mitjançant sistemes totalment no tòxics.

Per a més detalls sobre ThermoNox.


Comments are closed.

SERVICIOS DEPEC, S.L. MONTSENY 9 - 17458 GIRONA
Mapa web | Legal
©Depec 2016

934050140