Consell de la setmana

Temperatura de recepció

Monitoritza la temperatura de recepció de les matèries primeres o productes que rep en la seva empresa? El personal encarregat de rebre aquests productes, està suficientment informat de la importància que té el monitoratge de temperatures?

Les temperatures de recepció poden ser molt variades depenent del material rebut.

Per a béns peribles, el monitoratge de temperatures és un factor crític i els operaris que manipulen aquests productes han de tenir un clar coneixement dels límits de temperatura de cada categoria (fred, congelat), la tolerància màxima de temperatures admesa, i com actuar en cas de produir-se una no conformitat.

Hi ha casos on el monitoratge de la temperatura només es realitza per raons de qualitat però que no té una incidència directa sobre la seguretat del producte. Algunes empreses també monitoritzen la temperatura ambiental d’algunes recepcions per causes diverses. Pot haver-hi casos en els quals es transportin en camions refrigerats petites quantitats de productes que hagin de mantenir-se a temperatura ambient pel que, en aquest cas, no es necessita monitoritzar la temperatura a la qual arriben.

Existeixen diferents protocols per fer el control de la temperatura depenent de la importància crítica que tingui el mantenir una temperatura determinada. El personal que rep aquests productes ha d’estar format per poder distingir els diferents casos que es poden donar a la seva empresa, conèixer la importància d’aquest factor, i tenir un clar coneixement de com procedir en cada cas.

Comments are closed.