Consell de la setmana

Subcontractes

S’assegura que el personal de les empreses subcontractades que van a la seva empresa reben formació sobre seguretat alimentària?

Cal tenir molt en compte a tot el personal d’empreses subcontractades que van a la seva empresa. Sempre que es parla de subcontractes els primer en el que pensem és en personal de manteniment. No obstant això, ha pensat en el seu proveïdor de productes químics, la seva empresa de control de plagues, el proveïdor de productes per a les màquines de vending, el subministrador d’uniformes, el personal de l’empresa de neteja, etc.?. Quines són les regles bàsiques que qualsevol persona que entri a l’empresa hauria de conèixer i seguir? Necessita aquest personal una formació addicional per realitzar les tasques que li han estat assignades? Tingui en compte el següent:

• Accessos
o A quines àrees han de tenir accés? Quin tipus d’accés necessiten? (quadres elèctrics, instal•lacions d’aigua, etc.) Com es controlen aquests accessos?

• Requeriments de prevenció de riscos laborals
o Quin és el sistema de control d’accés als sistemes elèctrics de l’empresa? Quins són els espais confinats?, etc..

• Control Químic
o Poden usar els productes químics en la planta o existeix un procediment d’aprovació dels productes que utilitzen en la planta?

• Control d’al•lergògens
o On poden/han de guardar el menjar que puguin entrar a la planta?

• Control de materials
o Poden emmagatzemar les seves eines i utensilis en la seva empresa? Si és així, on?

Comments are closed.