Consell de la setmana

Senyals per a la seguretat alimentària

Un conte al mig d’una auditoria … Hi havia una nau perfectament mantinguda, però no tenia cap procediment per respondre a les possibles amenaces que poguessin rebre els seus productes, actius, etc..

Per desenvolupar un bon Programa de protecció dels productes alimentaris contra l’adulterat intencionat per agents biològics, químics, físics o radioactius (Food Defense), és obligatori que els gerents de cada planta desenvolupin procediments i protocols amb els quals prevenir la manipulació intencionada dels productes que s’elaboren. Actualment existeixen procediments que inclouen l’obligació de notificar a la gerència corporativa dels llocs on aquesta manipulació es pogués produir. Sovint, no trobem procediments a nivell de les plantes de producció on s’especifiquin els passos que cal seguir en el cas que existís una amenaça o de fet s’haguessin manipulat intencionalment productes, abans que es produeixi una intervenció corporativa.

Els procediments d’emergència han d’establir-se a nivell de la pròpia planta, per poder estabilitzar o controlar qualsevol situació crítica fins que la representació corporativa sigui notificada i pugui actuar.

Comments are closed.