Consell de la setmana

Reparacions provisionals

En què consisteix un reparació provisional?

Les reparacions provisionals són necessàries en empreses de producció ja que l’empresa ha de seguir funcionant fins que pugui realitzar-se una reparació definitiva. No obstant això, existeixen una sèrie de normes que han de mantenir-se per assegurar que la seguretat alimentària no està compromesa, i aquestes s’han d’especificar en la seva política de reparacions provisionals.

Asseguri’s que aquesta política inclou l’ús de materials permesos tenint en compte els riscos de contaminació detectats, per exemple, no s’han d’usar grapes de les “d’oficines” a zones de producció o per a re-segellar paquets d’aliments/ingredients. Eviti l’ús de materials que es desfilen o es pelen tals com les cordes, prop d’àrees de producció. Les empreses on s’envasen productes alimentaris no han d’usar productes o parts de productes per realitzar reparacions provisionals. Per exemple, les empreses de fabricació de cartonatge no han d’usar cartró per a les seves reparacions provisionals, i les empreses que fabriquen cinta adhesiva de contacte han d’anar amb molta cura quan usen aquest tipus de materials, ja que pot no distingir-se del producte final.

Posi data a les seves reparacions provisionals i asseguri’s que existeix un pla per realitzar una reparació definitiva el més aviat possible i, així, evitar el deteriorament dels materials usats per realitzar les reparacions provisionals.

Comments are closed.