Consell de la setmana

Programes formatius

El seu programa formatiu és efectiu?

Els programes formatius d’iniciació o d’actualització poden ser molt llargs, especialment quan tractem de cobrir molts temes tals com la política d’empresa, la seguretat alimentària, higiene i neteja, i volem incloure, a més, temes relacionats amb la seguretat laboral, productivitat, programació laboral, etc.. Els que atenen a aquests cursos perden l’interès en ells quan han d’estar asseguts suportant llargues sessions de teoria, la qual cosa fa que hi hagi parts del programa formatiu que queden “perdudes”.

Hi ha diferents formes d’enfocar aquesta situació i, així, de poder millorar l’eficiència dels programes formatius de l’empresa:

o Programi sessions formatives curtes al llarg de tot l’any i inclogui activitats interactives
o Provoqui durant les sessions formatives discussions sobre alguns aspectes de les mateixes de manera que els assistents tinguin interès per participar i escoltar
o Inclogui un punt fonamental a la sessió formativa de manera que sigui perfectament entès. Procuri que en cada sessió formativa hi hagin temes relacionats amb millores a adoptar que s’hagin observat durant les últimes inspeccions realitzades i que es repeteixin temes que consideri fonamentals.

Asseguri’s de programar el seu cicle formatiu amb suficient antelació de manera que les persones que han d’assistir puguin programar-ho amb temps i ofereixi alternatives per a aquelles persones que per una o una altra causa no puguin assistir.

Comments are closed.