Consell de la setmana

Pressió de l’aire

Ha pensat en el disseny de la seva empresa?

En una planta alimentària, els materials i els productes han de moure’s des de la zona on estan les matèries primeres cap a les zones netes on s’elaboren els productes. El moviment dels equips i de les persones s’ha de realitzar exactament a l’inrevés, des de les zones més netes a les menys netes de l’empresa. Això és igualment necessari per al cas del moviment d’aire en la seva empresa, especialment si es produeixen aliments llestos per ser consumits.

La revisió de diferencials de pressió d’aire és essencial en llocs on hi ha matèries primeres vs zones més netes on s’emmagatzemen productes alimentaris ja elaborats, quan pot produir-se una contaminació creuada. Asseguri’s que les zones on estan els productes llestos per ser consumits tenen la pressió d’aire major (l’aire és empès cap a fora) i que les zones que poden produir contaminacions com els lavabos o les zones de rentat, tenen menor pressió d’aire (l’aire és introduït en aquestes habitacions i tret de la nau cap a l’exterior).

Tampoc s’oblidi de tenir en compte el moviment dels materials residuals. Pot ser que sigui aconsellable usar el seu programa de monitoritzció ambiental per verificar l’eficàcia dels resultats.

Comments are closed.