Consell de la setmana

Plaguicides

La primavera ens porta temperatures més càlides i un augment de l’activitat de les plagues. Cal tenir en compte que els plaguicides són una part del seu programa de control químic. És un bon moment per recordar a tots els que treballen a la seva empresa que productes com els herbicides que s’usen per al control de certs tipus de plantes, són plaguicides i han de tractar-se com a tals i s’han de gestionar com a part del programa de control químic.

Algunes vegades entren a les empreses plaguicides d’ús domèstic. Empleats amb bones intencions de vegades veuen unes poques formigues, vespes, etc., i tracten de controlar les plagues amb aquest tipus de productes d’ús domèstic. Els productes d’ús domèstic no estan autoritzats per a ús a la indústria alimentària, per exemple. Quan un producte biocida s’usa de forma no autoritzada no es pot documentar el seu ús (i per tant no es pot verificar) i tampoc es pot emmagatzemar a la planta.

Comments are closed.