Consell de la setmana

Manteniment de Magatzems

El seu magatzem està dissenyat perquè sigui fàcil de netejar i d’inspeccionar?

En molts casos la falta d’espai no permet un accés apropiat per deixar que la neteja i les inspeccions es realitzin de forma efectiva i tal com està protocolitzat. Les conseqüències de deixar un vessament en una zona de difícil accés poden implicar l’aparició de plagues o que hi hagi zones on les plagues estiguin refugiades sense que ningú les detecti.
Alguns consells per gestionar millor el seu magatzem, inclouen:

- Ha d’haver-hi il•luminació adequada i suficient.
- Assegurar que es té accés a tot el perímetre de la instal•lació (permetre que hi hagi un espai de, almenys, 45 cms tant des de parets com des del sostre)
- Si no es pot facilitar l’existència d’un perímetre “caminable” assegurar que hi ha procediments que permeten la neteja i la realització d’inspeccions, com per exemple:
* Permetre que hi hagi un espai d’uns 35 cms, almenys, entre prestatgeries
* Instal•lar una base instal•lada a uns 45 cms del sòl de manera que no hi hagi pallets ni producte col•locat directament sobre el terra.
– Si els pallets s’han d’emmagatzemar sobre el terra, implantar un programa de neteja per a tot el sòl sota els pallets, que inclogui moure tots ells (prestatgeria per prestatgeria o línia per línia) de manera que es permeti tant la seva neteja com la seva inspecció. El programa de neteja hauria de tenir freqüència suficient com per assegurar que s’eliminen els vessaments i es pot detectar la presència de plagues.
– Adoptar un procediment de neteja immediata en el cas que es produeixin vessaments.

Comments are closed.