Consell de la setmana

Magatzems automatitzats

Disposa d’un sistema automatitzat en el seu magatzem?

Els magatzems automatitzats, que són operats per robots i sistemes de software, estan sent cada vegada més populars a causa de l’estalvi que representen en temps i personal. Aquests sistemes es poden dissenyar per adaptar-se als requeriments de cada empresa i augmenten l’eficiència de les operacions que es realitzen en el magatzem o al centre de distribució.

Un dels problemes que presenten aquest tipus de magatzems automàtics és la dificultat d’accedir a ells durant les hores en les quals estan operatius. Els sistemes robòtics no es poden parar habitualment per permetre l’accés al seu interior. Per això, quan cal netejar-los és necessari realitzar una correcta planificació per avançat.

Hi ha hagut reptes relacionats amb la poca accessibilitat a aquest tipus de magatzems. L’existència de pallets trencats, vessaments, presència de plagues i fuites d’aigua dels sostres (especialment si el magatzem s’ha construït com una extensió de l’edifici original) poden no ser detectats ràpidament.

Si a la seva empresa hi ha un magatzem automatitzat, asseguri’s que està dissenyat per evitar que les plagues puguin accedir a ell. A més, asseguri’s que tant la neteja com les inspeccions que es realitzen en el magatzem, es realitzen amb el màxim nivell d’eficàcia.

Comments are closed.