Consell de la setmana

Il·luminació

La il•luminació de la seva empresa, afecta a la productivitat o millora la seguretat alimentària?

Ha de tenir en compte sempre la quantitat i tipus de color de llum necessari perquè a la seva empresa el personal pugui treballar adequadament (sempre tenint en compte el tipus de treball que realitza cadascun). Per exemple, la zona de control de qualitat, ha de ser una zona ben il•luminada amb tant la quantitat com el tipus d’il•luminació adequats per poder inspeccionar correctament els productes.

Mentre que les llums de sodi grogues apareixeran en un mesurador d’intensitat de llum com les més potents, normalment les llums blanques són més efectives per a l’ull humà. La seva habilitat per veure de forma clara s’incrementa amb llum blanca, de la mateixa forma que el personal treballa amb millor moral i són més felices amb aquest tipus de llum. Encara que el cost de la llum groga generalment és inferior al de la llum blanca, en molts casos l’ús d’una llum blanca acostuma a tenir un millor resultat, també en temes de seguretat.

Però, per contra, cal tenir en compte que la llum de to groga és menys atractiva per als insectes, tingui en compte aquest fet especialment en il•luminar zones exteriors o zones interiors on la llum es vegi des de l’exterior.

Comments are closed.