Consell de la setmana

Guants protectors

Què pretén protegir quan usa guants?

En les nostres activitats domèstiques diàries i en el nostre dia a dia, usem els guants per protegir les nostres mans quan realitzem activitats perilloses o quan usem productes o materials que poden ser irritants. No obstant això, en una planta de producció d’aliments, existeixen dues maneres d’usar guants: per protegir les mans o per protegir els aliments.

Aquests diferents usos s’ haurien de distingir i cadascun d’ells requereix de regles que poden ser molt diferents.

Usem guants d’un sol ús per protegir els aliments i s’han de canviar tan sovint com sigui necessari per mantenir les condicions higièniques. L’ús de guants no evita la necessitat d’haver de rentar-se les mans, la qual cosa hauria de fer-se sense els guants posats, ja que els guants d’un sol ús no pretenen ser rentats.

Els guants usats per protegir les mans normalment no són guants d’un sol ús, han de ser més duradors i es poden usar diverses vegades. Poden netejar-se si s’embruten. El tipus de guant apropiat per a cada situació depèn de la tasca a realitzar (per exemple guants tèrmics en el cas d’exposició a altes temperatures). Si es treballa en una empresa de producció alimentària, s’ha de tenir molt en compte que els guants han de mantenir-se en condicions que no permetin la contaminació (per bacteris, residus químics o restes de materials diversos) de superfícies on es manipulin aliments.

Comments are closed.