Consell de la setmana

Fitxes de Dades de Seguretat

Està segur que té accés a tota la informació que pugui necessitar sobre els seus productes químics de neteja?

En alguns casos, és millor no haver d’estar pendent de la seva empresa subcontractada de neteja com una font d’informació sobre els productes químics que s’usen a la seva empresa. Especialment si té diversos proveïdors per a diferents àrees o si en alguna ocasió queda algun producte químic emmagatzemat/oblidat en la seva empresa, que no hagués d’estar guardat.
Asseguri’s que disposa de la Fitxa de Dades de Seguretat i de l’etiqueta del producte químic. Busqui informació relacionada amb:

* Informació de seguretat, que inclogui:
– com protegir al personal de la seva empresa (incloent equips d’aplicació requerits, EPI’s, etc.)
– com protegir el medi ambient (si és necessari incloent les instruccions de com tractar els residus o restes generades).

* Informació tècnica, que inclogui:
– productes químics aprovats per al seu ús a l’empresa
– on i para què s’usa el producte en la seva empresa
– si el producte es pot usar mentre l’empresa està en funcionament
– requeriments relacionats amb la concentració/dilució
– si la zona tractada ha d’esbandir-se posteriorment (una vegada usat el producte químic)
* Còpia de l’etiqueta del contenidor:
– l’etiqueta pot proporcionar informació addicional
– les etiquetes en els contenidors sovint es mullen o erosionen. Si disposa d’una còpia de les mateixes s’assegurarà de disposar sempre d’una còpia llegible.

Comments are closed.