Filosofia ambiental

El nostre nou logo transmet la nostra aspiració d’oferir serveis de gestió sostenible de plagues.
En temps passats controlar plagues consistia a eliminar-les generalment mitjançant l’aplicació de biocides. Avui en dia ja parlem de gestió de plagues, fet que representa una evolució cap a allò que considerem una ciència més precisa. S’han desenvolupat productes, mètodes i estratègies que gestionen una plaga concreta i que tenen efectes mínims sobre les espècies no objectiu i l’ambient. Aquesta és la tendència actual que la nostra empresa ha abraçat des de ja fa  anys. De fet hem evolucionat creant la prevenció integrada de plagues que va més enllà que la lluita integrada contra les plagues. Intervenim abans que la plaga ja existeixi.  Actuï de forma proactiva, no tan sols quan la plaga ja s’ha establert i li està afectant.

Oferim solucions que protegeixen la seva marca, la seva empresa, els seus empleats, les seves famílies i l’ambient. Recordi que estem parlant de vostè, de la seva empresa, dels seus treballadors, de la seva família i del planeta on viu.

La nostra política de gestió sostenible de plagues inclou sempre:

  • Compromís d’implantació d’estratègies de gestió sostenible de plagues basades en la prevenció integrada de plagues.
  • Utilitzar prioritàriament estratègies no químiques sempre que sigui possible.
  • Generar un pla d’actuacions que indiqui clarament que s’utilitzaran biocides només en el cas que sigui necessari i quan hagin estat ineficaces les altres mesures de control no químiques.
  • En el cas d’ús de biocides químics, prioritzar sempre l’ús d’aquells que siguin menys tòxics (per a les persones, per la fauna no objectiu, per l’ambient)
  • Disposar de plans d’actuació diferents pel control de qualsevol plaga.
  • En el cas d’ús de biocides químics, avaluar l’impacte ambiental de les actuacions a realitzar
  • Disposar d’un pla que avaluï de manera continuada les actuacions que es vagin a realitzar i garantir la constant comunicació amb el client.

A Servicios Depec, s.l., hem decidit tractar de deixar un món millor pels nostres fills. Per això oferim ECOGESTIÓ, com el nostre compromís amb el benestar del nostre Planeta. Sempre prioritzarem l’ús d’accions proactives que ajudin a solucionar els seus problemes amb les plagues però sempre tractant de minimitzar els impactes mediambientals dels nostres serveis. Ens esforçarem sempre en buscar noves alternatives mitjançant la innovació, la formació i les noves tecnologies per a reduir l’ús de biocides i millorar la sostenibilitat de la Terra.

Protegirem la salut i la seguretat dels nostres treballadors i dels nostres clients (també dels seus treballadors i clients)

Comments are closed.