Equips canins

Resum

El primer pas, i el més difícil, per eliminar una plaga de xinxes dels llits (Cimex lectularius) es trobar on es refugien. Tot i que pot ser relativament senzill trobar xinxes adults, especialment en el cas de infestacions importants, descobrir nimfes i ous d’aquests insectes pot ser virtualment impossible. Utilitzant el seu agudíssim sentit de l’olfacte,la nostra gossa pastora, Melody, ha estat entrenada per detectar xinxes dels llits, fent-ho, a més,de forma ràpida i eficaç. La combinació del seu talent, amb tractaments contra xinxes realment eficaços, li proporcionaran la solució més intel·ligent per poder desfer-se d’una plaga de xinxes.

Els equips canins per a la detecció de xinxes dels llits s’utilitzen per:

  • Inspeccionar àrees on es sospita que poden haver xinxes dels llits. Una detecció precoç és fonamental.
  • Inspeccionar àrees annexes a les habitacions o sales infestades per conèixer si realment també estan afectades per xinxes.
  • Un cop s’ha realitzat un tractament per eliminar xinxes, els gossos detectors realitzen inspeccions per verificar si el tractament ha estat totalment efectiu.
  • Un cop el tractament ha estat realitzat poden ser utilitzats per inspeccionar habitacions  o sales annexes i, així poder detectar, si alguna xinxa ha pogut escapar del tractament a la habitació tractada buscant refugi a una altra propera.

Per què utilitzar gossos?

Tècnic en control de plagues Gossos per detectar xinxes
Eficàcia entre un  40 i un 60 % en la detecció de xinxes dels llits adults Eficàcia al voltant del 98% en detectar xinxes dels llits i a tots els seus estadis evolutius: ou, nimfa i adult
Necessita 15 – 20 minuts per inspeccionar una habitació estàndard Tan sols necessita 2-5 minuts per inspeccionar una habitació estàndard
Pot inspeccionar 3 – 4 habitacions per hora Pot inspeccionar 6-10 habitacions per hora
Molt disruptiu: necessita moure mobiliari, retirar capçals, desmuntar endolls, retirar sòcols, etc. Mínimament disruptiu: Un cop la inspecció a finalitzat l”habitació queda exactament igual a  com era abans
Limitat a una inspecció visual Pot detectar xinxes dels llits, inclús a zones desordenades o allà on s’apilen caixes i mobiliari divers. També detecta xinxes a somiers, catifes, esquerdes i forats gràcies al seu agut sentit de l’olfacte.

Tractament

La nostra gossa pastora Melody, ha estat entrenada utilitzant la mateixa tecnologia i els mateixos programes que s’utilitzen per entrenar els gossos detectors d’explosius, de drogues, d’insectes xilòfags.  Melody és el primer gos que ha estat entrenat de forma exclusiva per a la detecció de les xinxes dels llits a tot el  territori Espanyol. El seu entrenador a Alemanya, ha guanyat nombrosos premis internacionals i el seu cuidador a Espanya ha estat degudament format i manté a Melody en perfecta forma perquè pugui realitzar la seva feina.

Una cop Melody ha detectat, gràcies al seu sentit de l’olfacte, la presència de xinxes dels llits a una sala o a una habitació, simplement seurà i apuntarà amb el seu morro cap a la zona on els ha detectat. No bordarà. (Veure Video Notícies TVE)

Si això últim passés, immediatament el seu cuidador realitzarà una complerta inspecció visual i indicarà al client el lloc on Melody ha detectat la presència de xinxes. Posteriorment li recomanarem realitzar el tractament més adequat perquè pugui desfer-se d’aquesta plaga tan molesta. (Link a Xinxes dels llits)

Com

La nostra gossa Melody i el seu cuidador formen un Equip Caní que treballaran conjuntament per poder realitzar el millor treball possible. El cuidador de Melody, contactarà amb vostè, o amb la persona designada per vostè.

a) Treballaran habitació per habitació seguint l’ordre que hagi pogut dissenyar vostè., en funció de les zones on s’hagi detectat la presència de xinxes, allà on hi hagi sospites que puguin ser presents, o allà on es pugui pensar que les xinxes són amagades.

b) Es realitzarà una inspecció a consciència, revisant tota l’àrea de l’habitació. Aquesta inspecció podrà durar entre 3 i 5 minuts aproximadament. Inspeccionarem les zones on generalment trobem xinxes (matalassos, somiers, capçals, telèfons, etc.), però   no ens oblidarem de cap espai.

c) Si Melody detecta gràcies al seu agut sentit de l’olfacte, que hi ha xinxes a la zona inspeccionada, simplement seurà i apuntarà amb el seu morro cap a la zona on els ha detectat. No bordarà.

d) El cuidador i entrenador de Melody revisarà la zona indicada per ella, a consciència i indicarà en un informe per escrit, les zones on s’ha detectat la presència de xinxes.

e) Quan Melody detecta l’existència d’una plaga de xinxes, les habitacions annexes (als costats, a dalt i a baix) hauran de ser revisades també a fons per detectar si la plaga s’ha pogut estendre fora de ‘habitació o sala on s’ha confirmat la presència d’aquests insectes.

f) Oferim una estratègia preventiva basada en treballs per hora, el cost que s’aplicarà es per hora de servei de l’Equip Caní. La nostra gossa ha de descansar freqüentment si volem que mantingui la seva eficàcia. Si s’han de revisar moltes sales o habitacions,és possible que haguem de fer  la inspecció durant diversos dies.

g) Un cop s’ha realitzat la inspecció, si no s’ha detectat la presència de xinxes, l’entrenador de Melody es posarà en contacte amb vostè, per programar el nou servei d’inspecció. D’aquesta forma vostè, s’assegura que totes les habitacions s’inspeccionen de forma periòdica.

h) Si el nostre Equip Caní detecta una plaga de xinxes dels llits, ens coordinarem amb vostè, per planificar l’estratègia de control més adequada que garanteixi la eliminació de la plaga. El nostre equip tècnic l’indicarà les diferents possibilitats que existeixen per tractar el seu cas concret i podran realitzar-ho de forma ràpida i eficaç. (Link a Xinxes dels llits).

Eficàcia

Els nostres gossos per a la  detecció de xinxes dels llits (Cimex lectularius)  son més eficients, més econòmics, menys disruptius i més ràpids que qualsevol tècnic en control de plagues. Especialment en el cas d’estats inicials d’una plaga  o quan tan sols hi ha unes poques xinxes a la zona afectada, els gossos detectors de xinxes, gràcies al seu agut sentit de l’olfacte, poden detectar la presència d’aquests petits insectes.

Poden detectar tots els estadis evolutius de les xinxes, ous, nimfes i adults, pels humans això és virtualment impossible. Evidentment, els gossos han de ser entrenats adequadament  i, Melody, ha estat formada per un dels millors entrenadors que hi  ha a Europa, campió de nombrosos tornejos en els que ha participat per tot el món. El cuidador de Melody també ha estat degudament entrenat perquè Melody pugui seguir formant-se a diari mantenint, així, la seva eficàcia.

Sigui proactiu, no actuï de forma reactiva. No esperi fins a que vostè mateix detecti que està afectat per una plaga de xinxes dels llits. El nostre Equip Caní pot ajudar-lo a saber si està afectat per una plaga de xinxes, però també pot ajudar-lo a conèixer si no ho està, el que evitarà la necessitat de realitzar tractaments, en aquest cas innecessaris. Quan ens enfrontem a una  plaga de xinxes dels llits, una detecció precoç és clau per aconseguir un control ràpid i total.


Comments are closed.