Ecogestió – Solucions ecològiques

Resum

No hi ha dubte, la revolució ambiental ha arribat i està aquí per quedar-se.

– Un 76% dels adults prefereixen eliminar les plagues amb productes respectuosos amb el medi ambient.

– Un 61% busquen empreses de gestió de plagues que es percebin com a empreses respectuoses amb el medi ambient.

– Un 82% vol que els productes a utilitzar siguin segurs i respectuosos amb el medi ambient.

Elevi el llistó, Superi les seves expectatives: la Gestió de Plagues respectuosa amb el medi ambient és possible.

No existeix alternativa! La revolució ambiental ha arribat i si s’hi adapta ara serà el més competitiu.

La mateixa eficàcia en controlar les plagues però amb una estratègia més respectuosa amb el medi ambient. Protegirem la seva llar i el seu treball a la vegada que protegim el planeta –i realment creiem que ho podem fer!

Gestió de Plagues respectuosa amb el medi ambient –ajudi al nostre planeta i ajudi a millorar la imatge de la seva marca. Elevi la seva visió iporti-la a un nivell superior, confiï en la ciència i ampliï el seu coneixement.

Disposem de programes especialment dissenyats per a empreses que produeixin productes ecològics.

Tractament

Objectius:

 1. Utilitzar una estratègia de gestió de plagues global i comprensible, respectuosa amb el medi ambient.
 2. Investigar l’origen de la plaga.
 3. Eliminar amagatalls i aliments.
 4. Exclusió.
 5. Utilitzar biocides només quan sigui estrictament necessari.
 6. Monitoritzar, monitoritzar, monitoritzar.

Establir una associació amb el client.  Això significa

 • Treballem junts buscant el mateix objectiu.
 • Li proporcionarem un conjunt d’estàndards per escrit que ens permetin aconseguir els seus objectius.
 • La prevenció és la base de l’èxit.

La clau per a aconseguir una gestió de plagues medi mediambientalment responsable: múltiples estratègies de gestió i estris variats, tot això reduirà la seva empremta sobre el medi ambient.

Com

Fases per a aconseguir una gestió de plagues ambientalment responsable (ECOGESTIÓ):

 1. Establir una associació amb l’usuari dels serveis. Necessitem que ens ajudi a resoldre el problema.
 2. Mantenir un registre amb la historia detallada de la plaga detectada.
 3. Inspeccionar la propietat minuciosament.
 4. Comentar tot allò trobat en realitzar la inspecció amb el client.
 5. Elaborar estratègies de control que permetin gestionar la plaga utilitzant estratègies medi ambientalment responsables.
 6. El pla haurà de ser desenvolupat per tècnics degudament formats.
 7. Proporcionar al client la documentació realitzada durant les inspeccions així com les recomanacions més adequades per a cada cas.
 8. Implantar un programa de monitorizació en continu.
 9. Mantenir informes escrits sobre els processos de Gestió de Plagues medi mediambientalment responsables.

La prevenció és la clau per a l’èxit total.

No només es tracta tan sols  de controlar les plagues utilitzant solucions ambientalment més segures, també hauran de ser coherents. La coherència és un factor clau. Per aquest motiu li oferim Sistemes Digitals de Comunicació. Protocols digitals, Informes Digitals, etc.. Menys paper, més informació.

Donem suport a l’ús dels mètodes més respectuosos amb el medi ambient i com sempre, estem buscant la forma de reduir els residus.

Cada protocol s’entregarà digitalitzat i avaluant, en cada cas, l’impacte ambiental de les nostres propostes. Això implica que serem molt exigents amb nosaltres mateixos per  trobar la millor solució per a cada cas: eficaç i respectuosa amb el medi ambient.

Si vostè elabora productes ecològics, disposem de la estratègia ideal. Podem ajustar-nos perfectament als requeriments de la seva companyia.

Eficàcia

A Servicios Depec, s.l., hem decidit tractar de deixar un món millor per als nostres fills. Per aquest motiu oferim la ECOGESTIÓ, com el nostre compromís amb el benestar del nostre planeta. Sempre prioritzarem l’ús d’accions proactives que ajudin a solucionar els seus problemes amb les plagues però sempre tractant de minimitzar els impactes ambientals dels nostres serveis. Nosaltres ens esforçarem sempre per a buscar noves alternatives mitjançant la innovació, la formació i les noves tecnologies per reduir l’ús de biocides i millorar la sostenibilitat de la Terra. Protegirem la salut i la seguretat dels nostres empleats i dels nostres clients (també dels seus empleats i clients).


Comments are closed.