Consell de la setmana

Detector de metalls

Està segur que el seu sistema de detecció i rebuig de metalls és segur? Fins i tot el millor sistema de detecció de metalls pot ser evitat si, per exemple, un empleat torna a col•locar el producte rebutjat en la línia de producció o si es desconnecta el detector.

L’aspecte més important d’una política de detecció de metalls és formar als operaris perquè entenguin la importància de rebutjar materials que poden ser perillosos, i el que el sistema de detecció realitza, com funciona. Altres bones pràctiques a tenir en compte inclouen l’assegurar que el producte que ha estat rebutjat queda en una zona controlada perquè pugui ser analitzat i, així, poder comprovar l’origen del problema detectat. Això es pot aconseguir usant contenidors tancats i designats per contenir aquests productes rebutjats i amb una bona formació dels operaris.

Pot ser una bona idea, instal•lar una alarma o una llum per alertar als operaris de la línia que hi ha productes rebutjats. No és possible comprovar el funcionament del detector en tot moment, per la qual cosa una alarma o una llum poden alertar sobre el fet que s’han detectat productes no aptes. Si la llum o l’alarma no avisen en algun moment, tindrem un indicador que el detector no funciona correctament pel que es podran adoptar mesures correctores.

Comments are closed.