Control d’insectes

Resum

Els nostres programes pel control d’insectes es basen en una Gestió Preventiva de les Plagues. No només es tracta d’eliminar les plagues ja existents, sinó de fer tot allò possible per tal d’evitar que es produeixin futures infestacions. No tan sols ens limitarem a aplicar biocides, sinó que dissenyarem un sistema que inclogui diverses estratègies de control per ajudar-li a solucionar el seu problema. En oferir-li diverses solucions sempre tractarem de prioritzar aquelles que siguin permanents i respectuoses amb el medi ambient. Disposem de les eines, els coneixements i la formació continuada dels nostres tècnics per assegurar que sempre tindrà la millor solució qualsevol tipus de plaga i per cada circumstància.

La Prevenció Integrada de Plagues és una estratègia que va més enllà de la gestió integrada de plagues. És un concepte similar però l’acció comença abans que la plaga s’introdueixi en l’àrea a controlar, en lloc de produir-se com a resultat de la detecció de l’activitat de plagues.

Mitjançant les auditories internes podem ajudar-li a identificar aquestes situacions que poden facilitar la presencia de plagues a la seva llar i a la seva empresa. Una vegada detectada la plaga,podrem aconsellar-li sobre els sistemes més apropiats per eliminar-la.

Oferim una gran varietat de serveis, entre d’altres inclou:

 • Formigues.
 • Paneroles.
 • Mosques.
 • Mosquits.
 • Aranyes.
 • Àcars.
 • Altres insectes: milpeus, tisoretes, lepismas, polls dels llibres, grills, col·lèmbols.
 • Porquets de Sant Antoni (“Cochinilas”)
 • Insectes que constitueixen plagues dels productes emmagatzemats: arnes de la farina, escarabats de la farina, corcs, etc.

Estratègia proactiva que modifica els factors que permeten que la plaga existeixi –els insectes necessiten aliments, aigua i refugi. Si eliminem qualsevol d’aquests factors podem estar segurs que la plaga serà eliminada. Deixi’ns inspeccionar la seva casa, la seva empresa, dissenyar un pla de control, monitoritzar la seva eficiència, en una sola paraula, gestionar la plaga de la millor manera possible i tractar d’assegurar que es realitza tot allò possible perquè la plaga no pugui aparèixer mai més. Sigui Proactiu no Reactiu.

La gestió de plagues és una ciència.

Un canvi en l’èmfasi donat a la Gestió Integrada de Plagues.

Control Integrat de Plagas


Prevenció Integrada de Plagues


A un programa convencional de Gestió de Plagues, la major part del temps es passa revisant les unitats de control, això fa que la major part del temps es dediqui a la recol·lecció de dades. Pel contrari, la Prevenció Integrada de Plagues utilitza més temps en inspeccionar i menys temps revisant les unitats de control. Les dues actuacions són importants. El canvi es produeix en la qualificació, emprar una persona que sàpiga allò que ha de buscar. Aquest fet implica una major formació, aptitud i experiència. La nova filosofia del control de plagues genera hores de realització d’inspeccions productives. Els clients comproven que amb aquest tipus de filosofia es genera un major valor que amb el sistema de control de plagues habitual.

Si vostè elabora productes ecològics o bé desitja implementar un programa de gestió de plagues completament respectuós amb el medi ambient, disposem d’una solució a mida per a vostè. En qualsevol cas, sempre prioritzarem l’ús d’estratègies preventives sobre l’ús d’altres estratègies com poden ser la utilització de productes químics.

Sempre avaluarem l’impacte ambiental del nostre programa.

Tractament

Existeixen moltes estratègies diferents per aconseguir control sobre una plaga generada per insectes. En alguns casos, la reducció de la humitat pot ser realment efectiva, en d’altres casos, segellar esquerdes i tapar forats poden ser la resposta a una plaga d’insectes; en d’altres ocasions serà possible que necessitem utilitzar productes biocides. No existeix una única resposta per a tots els problemes. Desenvoluparem un pla específic, dissenyat específicament per a vostè, que resolgui les seves necessitats i fins i tot superi les seves expectatives.

La Prevenció Integrada de Plagues, és fonamentalment la nostra estratègia per a la gestió de les plagues. No només eliminarem qualsevol tipus de plaga que li pugui afectar sinó que tractarem de detectar que podem fer per a assegurar-nos que no torni a succeir.

Higiene, reducció de punts d’accés, adequar el manteniment de les zones interiors i exteriors, són aspectes bàsics en un programa que va més enllà de controlar insectes, es tracta de gestionar-los.

Com

Dissenyarem un pla de gestió de plagues que serà sempre específic per a les seves necessitats. El pla s’assegurarà d’incloure allò que sigui necessari per aconseguir mantenir la plaga sota els nivells de tolerància establerts, però també inclourà aquells aspectes medi ambientals i entre ells  podem destacar els següents:

 • Què podem fer per assegurar que la plaga es manté sota el nivell de tolerància i sempre que sigui possible no torni a repetir-se.
 • Prioritzar l’ús de productes i tècniques que siguin més respectuoses amb el medi ambient i més segures per a les persones i per a la fauna no objectiu.

Podem treballar utilitzant els protocols de les empreses d’auditoria més exigents. Garantim la certificació –vostè es preocupa menys ja que la nostra experiència li garanteix auditories superades amb èxit.

Protegirem la seva marca. No deixi que les plagues arruïnin la seva reputació.

La seva empresa elabora productes ecològics? Es troba vostè preocupat per l’ús de productes biocides?

No s’inquieti, disposem de plans específics per a vostè que poden controlar les plagues de forma efectiva i que poden no incloure l’ús de productes biocides.

Eficàcia

Sigui proactiu, no només com a resultat de l’aparició d’un problema. Si està afectat per una plaga d’insectes, podem solucionar-ho. Però una vegada gestionada la plaga, deixi’ns ajudar-li a implementar una bona estratègia de gestió que inclús superarà les seves expectatives. Tenim una solució per a cada problema. Deixi’ns mostrar-li una nova dimensió en la gestió d’insectes, la Prevenció Integrada de Plagues. La Prevenció Integrada de Plagues, és clau a la nostra cultura. La prevenció és sempre més econòmica que actuar quan ja estem afectats per una catàstrofe.

100% Garantit.     Tolerància = ZERO.

No esperi a implementar la gestió de plagues del futur, faci-ho abans que sigui obligatori.

SOMS ELS EXPERTS, TRUQUI’NS.

mosKIT OUT system

Control de mosquits amb mosKIT OUT system









Gaudeixi del seu jardí o deixi que els seus clients gaudeixin d’un tranquil sopar a la terrassa o porxo sense mosquits.

QUÈ ÉS MOSKITOUT SYSTEM?

És un sistema que permet aplicar un repel·lent contra mosquits o un insecticida de manera que es crea una fina boira en moments puntuals per repel·lir o eliminar mosquits. El sistema inclou:

 • dipòsit per l’insecticida o repel·lent
 • bomba mescladora que asseguri que els productes repel·lents o insecticides estiguin sempre ben preparats a la concentració adequada,
 • bomba per impulsar el producte i,
 • nebulitzadors per crear la boira fina.

És fonamental col·locar els nebulitzadors de forma correcta allà on acostumen a descansar els mosquits. El sistema pot usar-se de forma manual o automàtica.

Un cop instal·lat MOSKITOUT SYSTEM no notarà canvis en la seva zona enjardinada i semblarà que no està instal·lat. No importa com sigui l’àrea a cobrir, el sistema pot instal·lar-se de manera que passi totalment desapercebut.

COM FUNCIONA?

Els mosquits tendeixen a passar moltes hores amagats entre les ombres que els proporcionen arbustos, plantes o arbres. Així s’exposen menys a la calor diürna. Els mosquits no s’alimenten de sang sinó de substàncies vegetals que consumeixen mentre estan amagats entre la vegetació. La sang la fan servir les femelles per madurar els seus ous.

Quan Moskitout System es connecta, es crea una lleugera boira que elimina o repel·leix els mosquits que estan a la zona. Això provocarà que els mosquits marxin del lloc on s’ha aplicat la lleugera boira (ús de repel·lents) o s’eliminaran per l’efecte de l’insecticida.

El sistema es pot pre-programar o activar-se de forma manual. En funció del tipus de mosquit que els afecti es recomanarà programar la unitat perquè funcioni a la posta del sol i a l’alba. Si es tria la funció manual es recomana posar en marxa la maquinària sempre a la posta del sol, just abans que els mosquits s’activin buscant noves fonts de sang per madurar els seus ous.

¿ÉS EFECTIU?

Un estudi d’investigació realitzat el 2007, finançat per l’estat de Florida i dut a terme per entomòlegs de la Universitat A & M de Florida, va documentar l’eficàcia d’aquest tipus de sistemes, comparant els recomptes de mosquits en els llocs que tenien sistemes com el nostre MOSKITOUT SISTEM amb els recomptes en els llocs de control que no els tenien.

Durant les primeres setmanes de l’estudi, es va informar que “l’abundància mitjana de mosquits en els patis tractats era menor en comparació amb els patis no tractats, on la reducció oscil·lava entre el 71% i el 98%”.

I després d’una sequera que es va produir durant la meitat de el període d’estudi, “… La reducció va oscil·lar entre el 62% i el 91%, en comparació amb els patis sense els sistemes”.


Comments are closed.