Control de rosegadors

Resum

El seu treball i la seva casa, són únics i diferents de la resta. Inclús en el cas d’indústries de la mateixa activitat o similar, no hi ha dos casos iguals. Per aquest motiu, desenvolupem una estratègia de control de rosegadors específica per al seu treball, per a la seva indústria, per a la seva casa, i per a les regulacions i lleis que li apliquen. Es tracta d’una estratègia feta a mida cada programa es personalitza específicament per a cada cas.

  • Inspecció.
  • Identificació de les condicions susceptibles de generar plagues.
  • Prevenció de plagues mitjançant la higienització.
  • Evitar l’accés de plagues
  • Professionals altament qualificats.
  • Protocols escrits que permetin el compliment de qualsevol estàndard.
  • Superem les seves expectatives.

Una estratègia proactiva que modifica els factors que permeten que la plaga existeixi.

Els rosegadors són intel·ligents i si coneixem el seu comportament podrem arribar a controlar-los. Si a més vostè treballa en una indústria de producció ecològica o desitja disposar d’un programa ambientalment responsable, tenim una solució ideal per a vostè. En qualsevol cas, sempre prioritzem l’ús de sistemes de control preventius. Això no implica que no podem utilitzar estratègies més tradicionals de control de rosegadors, sinó que les integrem i ens adaptem. Dissenyem una estratègia per aconseguir el seu objectiu.

Avaluarem també l’impacte ambiental del nostre programa de control de rosegadors. Prepareu-vos per al següent pas en la gestió integrada de plagues, pensi en la prevenció integrada de plagues. És una estratègia similar a la gestió integrada de plagues, però l’acció es realitza abans que la plaga s’introdueixi en l’edifici, en lloc d’actuar de forma reactiva envers l’aparició d’una plaga. Mitjançant les auditories internes podem ajudar-li a identificar situacions que poden provocar la presència de plagues. Una vegada detectades, li podrem aconsellar sobre cóm eliminar-les.

La nova gestió integrada de plagues, la prevenció integrada de plagues, és un sistema que li permet que un tècnic de control de plagues degudament qualificat, deixi de revisar tots i cadascun dels enceballs i la resta de sistemes de control instal·lats, dedicant més temps a inspeccions proactives i específiques per a cada client.

Es basa en les inspeccions, anàlisis de les mesures correctores i es centra en donar solució als problemes detectats.

La prevenció integrada de plagues és una ciència.

Un canvi en l’èmfasi donat en la gestió integrada de plagues.

En un programa convencional de gestió de plagues, la major part del temps es passa revisant les unitats de control, això fa que la major part del temps es dediqui a la recol·lecció de dades. Per contra la prevenció integrada de plagues utilitza més temps en inspeccionar i menys temps en la revisió de les unitats de control. Les dues actuacions són importants. El canvi es produeix en la qualificació, utilitzar una persona que sàpiga el que ha de buscar. Això implica major formació, aptitud i experiència. La nova filosofia del control de plagues genera hores de realització d’inspeccions productives. Els clients comproven que amb aquest tipus de filosofia es genera un major valor que amb el sistema de control de plagues habitual.

Gestió integrada de plagues

Prevenció integrada de plagues

Tractament

La prevenció integrada de plagues és fonamental en la nostra estratègia de control de rosegadors. No només eliminarem qualsevol tipus de plaga trobada, sinó que també tractarem de conèixer allò que es pot fer per a intentar que no torni a succeir. La higienització, reduir els punts d’entrada, un bon manteniment dels interiors i exteriors, són vitals en un programa que va més enllà del control de rosegadors; en realitat es tracta de gestionar-los.
Podem dissenyar protocols per a productors d’aliments ecològics o per a vostè en el cas que no desitgi que s’utilitzin productes químics a la seva casa o empresa.
Disposem de protocols especials per a qualsevol situació que seran sempre eficaços per a controlar qualsevol tipus de plaga i fer-ho de forma que, inclús, es superin les seves expectatives.

Com

El seu treball i la seva vivenda són únics i diferents de la resta, fins i tot en el cas d’indústries amb característiques similars o de vivendes situades en el seu mateix veïnat. Per aquest motiu desenvoluparem una estratègia específica per al control de rosegadors dissenyada exclusivament per a vostè. Es tracta d’una estratègia feta a mida per a satisfer les seves necessitats a l’hora que es compleix amb qualsevol requeriment mediambiental.

Les fases per a aconseguir una estratègia de gestió adequada inclouen:

a. Inspecció completa i a consciència.

b. Comprovar la existència de plaga i el tipus de plaga que li afecta.

c. Identificar la zona afectada i l’origen de la plaga.

d. Determinar la magnitud de la infestació.

e. Analitzar els factors ambientals/clients que poden afectar a la l’estratègia de gestió de la plaga.

f. Implementar un protocol d’actuacions o un pla d’actuacions.

g. Actuar seguint allò establert al protocol/pla d’actuacions.

h. Documentació proactiva i comunicació detallada.

i. Si es necessari, revisar l’execució del protocol o del pla.

Podem treballar utilitzant els protocols dels auditors més exigents. Garantim la seva certificació. Vostè tindrà menys preocupacions ja que la nostra experiència assegura auditories reeixides.

Protegim la seva marca. No deixi que les plagues arruïnin la seva reputació.

Eficacia

Sigui proactiu, no actuï solament com a conseqüència de l’aparició del problema. Planificar i preveure són factors molt importants i a la llarga més econòmics; per aquest motiu, deixi’ns ajudar-li a implementar una bona estratègia de gestió de plagues que inclús superarà les seves expectatives.

Tenim una solució per a cada problema. Deixi’ns mostrar-li una nova dimensió en la gestió de les plagues, la prevenció integrada de plagues. La prevenció integrada de plagues és un factor clau a la nostra cultura com a empresa -la prevenció és sempre més barata que bregar amb una catàstrofe.

Garantit 100%.              Tolerància = ZERO.

No esperi a implementar la gestió de plagues del futur, faci-ho abans que li obliguin a fer-lo.

SOM ELS EXPERTS, PREGUNTI’NS.


Comments are closed.