Control de mosques

Resum

Estem acostumats a escoltar “no podem fer res per a solucionar el seu problema”. Això no és cert. Podem ajudar-li a eliminar des de petites mosques que poden ser perjudicials per a la industria alimentaria o molt nocives a hospitals; fins a controlar plagues de mosques de mida gran que poden ser simplement una molèstia (o) tenir el potencial de representar un problema sanitari. Les mosques poden reproduir-se o alimentar-se a àrees brutes pel que transporten patògens. També poden distreure als treballadors a zones on hi ha una constant pressió de mosques. Protegeixi els seus treballadors i la seva marca.

Tractament

 1. Inspecció a fons. Hem de reconèixer quin és el tipus de plaga que ens afecta i si, és possible, saber on s’està reproduint.
 2. Utilitzar diferents sistemes de monitorització (trampes alimentaries, de llum, de feromones, esquers, etc.) que podrem complementar amb un mapejat de les seves instal·lacions. En revisar les captures de cada monitor podrem desenvolupar allò que nosaltres anomenem la nostra Tecnologia per la Detecció de Tendències de Plagues (TDTP). Aquesta tecnologia es basa en la creació d’un mapa de colors que ressaltarà els punts calents. Analitzant el nombre d’insectes capturats per cada unitat, podrem certificar quines són les zones que mostren un major nivell d’activitat. Recopilant tota aquesta informació podrem desenvolupar estratègies de control que es basin en dades objectives i no només en criteris subjectius.
 3. Ara que sabem quina és la plaga, la intensitat de la infestació i les zones que es troben més afectades per aquesta,.podem comparar les dades actuals amb altres dades prèvies. Ara podrem procedir a establir les mesures proactives o correctores que puguin arribar, inclús, a eliminar la plaga.
 4. Una vegada s’han implementat les mesures, continuarem monitoritzant la zona per a poder avaluar la seva eficàcia. Mitjançant els registres històrics, podrem predir les èpoques d’alta activitat de la plaga i per tant, podrem anticipar-nos a que es puguin produir,  adoptant mesures preventives. Així també podrem identificar les zones on s’està originant la plaga, que potser abans no s’havien descobert. Tot això ho podem fer gràcies al nostre sistema TDTP.

Els nostres mapes a color sempre estaran a la seva disposició. Són molt fàcils d’interpretar i fàcils d’utilitzar, i amés sempre aniran acompanyats d’una clara explicació d’allò que hem detectat i del motiu pel qual es recomanen les mesures per a minimitzar la presencia de plagues. Truqui’ns avui mateix per a conèixer més informació sobre el nostre sistema TDTP.

Com

Existeixen diferents possibilitats per a controlar un problema generat per a mosques. Normalment no utilitzarem un sol mètode, sinó que integrarem diversos mètodes. La nostra estratègia pel control de mosques es basa en la Prevenció Integrada de Plagues; però, què és PIP?

Prevenció:  En aquesta  nova estratègia en control de plagues, l’acció es produeix abans  que la plaga ja sigui un problema. Serem proactius, no reactius a una plaga

Integrada: Integrarem diferents mètodes de control per solucionar la seva plaga de mosques o mosquits.

Plaga: per poder fer tot això, el primer que hem de fer és saber el tipus de plaga que li està afectant, a què zona i amb quina intensitat. Hem de conèixer els seus hàbits, la etologia de la plaga i les condicions ambientals.

Podrem implementar qualsevol de les següents estratègies de control:

 • Higienització: podem utilitzar el nostre sistema de BioControl (link to Biocontrol) que li ajudarà a eliminar les zones on no només els adults poden estar, sinó també on les larves poden estar menjant i reproduint-se.
 • Trampes de llum per a insectes: podem oferir-li una gran varietat de trampes de llum per a poder satisfer sempre les seves necessitats. Aquestes trampes han de rebre un manteniment. Si ho desitgen, podem implantar la nostra Tecnologia de Deteccció de Tendències de Plagues (TDTP). Aquest sistema li ajudarà a identificar les zones calentes i a actuar on i quan faci falta. També ens permetrà avaluar la efectivitat de les mesures correctores o proactives implantades i li permetrà predir potencials erupcions de plagues d’insectes.
 • Esquers: L’ús d’esquers encara no està molt implantat degut a problemes amb la regulació dels registres dels esquers, especialment quan aquests s’han d’utilitzar a zones de producció. Malgrat aquest fet, disposem d’enceballs específics pel control de mosques i que han estat dissenyades específicament  per:
 • controlar mosques
 • protegir els esquers
 • mesurar l’efectivitat dels esquers utilitzats.
 • Trampes: les trampes poden resultar realment efectives si s’instal·len i mantenen de forma adequada. És una estratègia de control respectuosa amb el medi ambient i permet controlar grans quantitats de mosques.
 • Tractament amb insecticides: Quan sigui necessari, podem utilitzar insecticides a diferents àrees com són els contenidors de residus, zones d’acumulació d’escombreries, piles de matèria prima o matèria orgànica, etc.
 • Control biològic: A la nostra empresa tenim tècnics qualificats i degudament certificats en control biològic de plagues que poden ajudar-li a controlar plagues de mosques utilitzant aquest tipus d’estratègia de control. Es basa en l’ús de depredadors, microbis o paràsits. Totalment respectuós amb el medi ambient.

Eficàcia

No pensi que la plaga de mosques que li afecta no té solució. Podem solucionar el problema. Les mosques poden ser, entre d’altres, un risc per a la salut i un problema de seguretat alimentaria a plantes de processament d’aliments. El seu problema té solució. Truqui’ns avui mateix.


Comments are closed.