Comunitats de propietaris

Visió general

Probablement un dels problemes que poden afectar les Comunitats de Veïns que resulta més molest és el que pot provocar l’aparició de plagues.

Aquestes poden suposar una important amenaça per a la salut de les persones (especialment nens i gent gran) i, ​​fins i tot, per als animals domèstics. No es tracta només del desagradable que és detectar la seva presència, sinó que poden ser un problema de salut i higiene que pot acabar afectant al nostre domicili. La presència de plagues pot comportar una disminució important del valor de l’immoble a l’hora de vendre-ho o llogar-lo, així que, si s’ha detectat una plaga, li aconsellem contacti amb un professional. A Depec us podem ajudar a eliminar les plagues que afecten tant a les zones comunes de l’edifici o del seu complex residencial com a les que hi pugui haver a l’interior del seu habitatge.

Pensar que les plagues són un problema menor és un error. No només genera aversió saber que tenim molt a prop de les nostres llars una plaga sinó que moltes d’elles són potencials transmissores de malalties que poden afectar els nostres éssers més estimats. A més algunes plagues com els fongs que afecten les fustes, el corc o, especialment els tèrmits, poden danyar l’estructura de l’edifici provocant greus danys que seran costosos de solucionar.

En general en edificis i complexos residencials les plagues solen aparèixer en àrees com:

 • Garatges
 • Trasters
 • Zones d’Escombraries
 • Àrees de Manteniment
 • Conductes de Sanejament
 • Teulades
 • Àrees de residus
 • Piscines
 • Jardins

Confiï en la nostra experiència i saber fer. Abans de res inspeccionarem les zones afectades per la presència de plagues i farem un complet estudi sobre:

 • Tipus de plaga
 • Zona / es afectada / es
 • Millor solució, sempre prioritzant l’ús de sistemes que impliquin la minimització de l’ús de biocides
 • Seguiment per avaluar que la plaga ha estat eradicada

Les plagues

Per què apareixen plagues en les comunitats de propietaris?

Les causes poden ser diverses però generalment estan lligades a un manteniment deficient i a una inadequada prevenció d’algunes zones de la comunitat.

Sovint quan es detecta l’existència d’una plaga s’acut a un professional però llavors la plaga ja està implantada i de vegades se li ha donat l’oportunitat de desenvolupar-se. Un bon manteniment preventiu evita aquestes situacions i elimina les plagues gairebé a l’hora de produir-se o, senzillament, evita que es generin.

Insectes com les paneroles passen per espais molt, molt petits, els rosegadors poden accedir per espais tan petits com el seu cap (si passa el seu cap pot passar la resta de el cos encara que tingui un gruix i grandària molt més gran). Les plagues poden entrar des de l’exterior, des del subsòl o de forma inadvertida introduir-se en un pis i, d’allí, estendre a zones comuns de l’edifici i a altres pisos o edificis.

Quan una plaga s’ha instal·lat en una zona comunitària l’única solució passa per utilitzar serveis de professionals. És fonamental conèixer el tipus de plaga que els afecta i coneixent el seu comportament, veure on es pot refugiar i buscar la solució més adequada per a cada cas. En un espai gran com una Comunitat de Veïns un professional disposa dels coneixements i les eines adequades per eliminar la plaga.

L’existència d’espais generalment desocupats, foscos, sovint bruts i desprotegits, fa que les zones comunes de les comunitats siguin àrees on és freqüent detectar la presència de plagues.

Però a més les plagues poden passar des d’un pis infestat a zones comuns de l’edifici i a altres pisos o edificis de el mateix complex residencial. Les plagues no tenen dificultats per trobar petits forats, ranures, esquerdes, etc., per moure’s lliurement per tot l’edifici.

Les plagues que més habitualment trobem en Comunitats d’Habitatges (tant en edificis com en complexos residencials), inclouen:

 • Insectes: Vespes, Paneroles, Formigues, Lepismes o peixets de plata, Mosques, Mosquits, Puces.
 • Rosegadors: Rates, Ratolins, Talps (que poden afectar zones no urbanes, principalment).
 • Xilòfags (éssers que s’alimenten de fusta o d’elements de la mateixa): Corcs (diversos insectes que s’acostumen a generalitzar amb el nomre de corcs), Fongs, Tèrmits.
 • Aus: Principalment Estornells, Gavines, Coloms, Microorganismes, Bacteris, virus, fongs.

Consulteu-nos, podem solucionar qualsevol problema relacionat amb qualsevol tipus de plaga.

Mesures físiques

Les mesures físiques són fonamentals en el control de plagues per aconseguir un adequat i durador control de plagues.

Això és cert sempre, però especialmenteimportante en el control de plagues en comunitats de veïns. Si evitem queles plagues poden accedir a l’interior dels edificis o dels complejosresidenciales, la plaga no els afectarà.

Utilitzi els nostres serveis per diagnosticar l’origen de la plaga i si amb la instal·lació de barreres físiques podem eliminar el / s punt / s d’accés, instal·larem ribets, taparem forats, farem segellats, instal·larem malles, etc., per garantir que la plaga no els torna a afectar. Els nostres tècnics entenen de plagues, les coneixen, i per tant són les persones més indicades per donar-li la millor solució per a cada cas, incloent la instal·lació de barreres físiques.

Tractaments

Com tractar les plagues que afecten a les Comunitats de Propietaris:

Plagues de Paneroles

Les paneroles representen una part molt important de les plagues d’insectes que atenem en comunitats.

És fonamental identificar la plaga que els afecta. Un cop identificada l’espècie i conegut el seu comportament, és més senzill elaborar un programa de control que sigui realment efectiu. Algunes plagues d’escarabats provenen del subsòl (principalment en el cas de les paneroles americanes, Periplaneta americana, i de les paneroles negres o orientals (Blatta orientalis). En aquests casos és imprescindible detectar quines zones fan servir per accedir a la Comunitat. Sovint serà la reparació d’algun element estructural o d’un desguàs, per exemple, la solució més adequada per eradicar la plaga. No obstant això si es detecta la presència de paneroles alemanyes o rosses (Blattella germànica), buscarem segurament l’origen de la plaga en un pis , en una cuina o rebost generalment. Un cop identificada l’espècie, serà més fàcil veure on hem de buscar per trobar l’origen de la plaga i així prendre les mesures oportunes per a la seva eradicació.
Més informació sobre el control d’insectes

Plagues de rosegadors

Les rates i els ratolins són una de les plagues per les que més rebem consultes i tractem en Comunitats de Propietaris.

Normalment afecten zones enjardinades, cambres de residus, sales tècniques i, en general, a les plantes baixes i subterrànies d’edificis i comunitats residencials. De vegades podem trobar rates negres que afecten els edificis encara que els seus nius estan en zones elevades com copes d’arbres i fins i tot teulades.

Sovint el control de rosegadors en aquestes instal·lacions passa per eliminar els rosegadors que ja han accedit a la Comunitat, però sobretot haurem, sempre que sigui possible, d’implementar mesures estructurals que evitin que la plaga es pugui tornar a reproduir en el futur.
Més informació sobre el control de rosegadors

Plagues de Xilòfags

Els xilòfags en general poden causar greus danys estructurals en edificis, cases i complexos residencials en general.

La fusta és un element que s’usa sovint no només per la seva calidesa visual i confort tèrmic i acústic sinó també per la seva sostenibilitat. El seu principal problema és que duri en el temps, que no es vegi afectada per elements externs i això exigeix ​​una certa protecció i manteniment. Les plagues que amb més freqüència afecten la fusta són: els tèrmits, les anomenades corcs (hi ha diverses espècies) i els tèrmits.

Els oferim la nostra experiència per realitzar un complet estudi de les plagues que poden afectar els elements estructurals o decoratius de la finca, comunitat de propietaris o complex residencial. No deixeu que un problema puntual que afecta una zona concreta acabi afectant a tot l’edifici o als edificis veïns. Un cop identificada la plaga que afecta la comunitat, buscarem la millor opció, prioritzant els sistemes més sostenibles, per al seu control i eradicació total.
Més informació sobre el tractament de xilòfags

Plagues d’Aus

Les aus que normalment afecten edificis i complexos residencials depenen de la zona on estiguin situats.

En zones urbanes podrem trobar plagues de coloms. En algunes ciutats ja està des de fa anys instal·lada la cotorra argentina, espècie invasora que acaba sent molt molesta pels grans nius que crea i els sons que emet. En zones més costaneres podrem trobar gavines que afectin edificis. En zones d’àmbit més rural, encara que també en ciutats, podrem enfrontar-nos a plagues d’estornells. Algunes persones veuen les seves façanes afectades per la presència de nombrosos nius d’orenetes. No hem d’oblidar que, sovint, les aus són transmissores de paràsits o de bacteris.

Normalment per combatre aquest tipus de plagues fem servir mètodes d’exclusió. Aquests sistemes són altament eficaços i duradors. Buscarem la millor solució per a la seva comunitat de manera que, sense que les aus es vegin afectades, evitem que generin molèsties o, fins i tot, destrosses, a les zones tractades. Més informació sobre el control d’aus

Desinfeccions a Comunitats de Propietaris

Mantenir les nostres llars higienitzades i desinfectades és una cosa que fem de manera habitual.

Però, què passa amb les zones comunes: portals, escales, ascensors, passamans, etc.? No només mantenir una bona higiene i uns elements i ambients desinfectats és important en temps de coronavirus, sempre és aconsellable mantenir els elements comuns de les comunitats de propietaris lliures de bacteris, virus i fongs.

Confiï en els nostres professionals. Sabran aplicar el millor desinfectant, amb la tècnica més adequada per aconseguir una completa desinfecció de les àrees comunes de la Comunitat (accedeixi al video sobre la desinfecció contra el Covid). Altres Plagues que poden afectar Comunitats de Propietaris, les vespes, les mosques, les formigues, etc., poden constituir plagues que afectin edificis o a complexos residencials.

Si es veu afectat per alguna plaga o vol prevenir la seva aparició a la seva comunitat de veïns, contacti amb nosaltres, li oferirem la millor solució per a cada cas.

Comments are closed.