Consell de la setmana

Claus

Té les claus?

Quan realitza els seus auto-inspeccions periòdiques, pot ser que trobi algunes zones/espais tancats amb clau, com per exemple: armaris, taquilles, espais d’accés restringit, etc.. Si no pot obrir-los, com sap el que contenen, què hi ha al seu interior?

És important que s’asseguri que totes aquestes zones no queden oblidades quan es realitzen inspeccions i que no hi ha problemes en elles relacionades amb la seguretat alimentària o amb la presència de plagues.

Asseguri’s de portar sempre les claus que donen accés a aquestes àrees o que la persona autoritzada per obrir-les va amb vostè, quan realitza les auto-inspeccionis periòdiques en la planta. És millor detectar problemes potencials abans que un auditor extern o un inspector li sol•liciti revisar aquestes zones.

Comments are closed.