Consell de la setmana

Caixes d’eines

Alguna vegada ha detectat que s’ha perdut alguna eina després de realitzar un treball?
La pèrdua d’eines durant qualsevol treball de manteniment pot crear riscos relacionats amb la seguretat alimentària, i, per tant, provocar pèrdues econòmiques si no s’identifica i corregeix el problema ràpidament.
Existeix un sistema senzill que permet assegurar que totes les eines usades han estat recollides i guardades després de finalitzar qualsevol tipus de treball. Dibuixi o marqui les eines que porta en la seva caixa d’eines abans d’usar-les. Aquest sistema li permetrà saber de forma fàcil si hi ha alguna eina que s’hagi perdut en realitzar qualsevol tipus d’operació. Si usa una caixa d’eines que ja tingui les eines dibuixades, perdrà menys temps i mai deixarà eines oblidades en les línies de producció.
A més, li permetrà evitar portar materials o eines no autoritzades a zones controlades i aconseguirà que les caixes d’eines estiguin sempre en bones condicions d’ús, netes i ordenades.

Comments are closed.