Auditories internes

Resum

L’auditoria interna és un procés continu, especialment quan estem parlant de prevenció de plagues, no només de gestió de plagues.

Especialment la indústria alimentària, especialment s’audita de forma constant per agencies governamentals, clients, empreses d’auditoria ,i inclús, la premsa especialitzada. Cada vegada sorgeixen noves regles, més legislació i cada vegada més els auditors requereixen més informació. Disposa del temps suficient per a conèixer totes les normes, assegurar que s’acompleixen i a més,té temps per a realitzar el seu treball?

La nostra empresa ha desenvolupat un programa que pot ajudar-li a aconseguir aquests objectius. Hem desenvolupat un complet pla d’inspeccions, que s’actualitza de forma continuada i s’adapta a cada circumstància, basant-se en la prevenció de plagues i que li permetrà complir amb els requeriments de la mayor part dels auditors i de les agències reguladores. Li ajudarem a identificar els punts més dèbils i a implementar les mesures correctores més adequades. Li assessorarem en prioritzar les accions que s’han de prendre immediatament i aquelles que es poden demorar un mica més en el temps.

No actuï només quan està sent inspeccionat, auditat o a punt de ser-ho. És molt més fàcil si es disposa d’un programa que pot ser revisat i controlat de forma continuada.

SIGUI PROACTIU – AGAFI’LS ABANS DE QUE L’AGAFIN!

Tractament

Preparis per al següent pas en la gestió integrada de plagues, pensi en la Prevenció Integrada de Plagues. És una estratègia similar a la gestió integrada de plagues, però l’acció es realitza abans que la plaga s’introdueixi en l’edifici, en lloc d’actuar de forma reactiva davant l’aparició d’una plaga. Mitjançant les auditories internes podem ajudar-li a identificar situacions que poden facilitar la presència de plagues. Una vegada estiguin detectades, li podrem aconsellar sobre cóm podrem eliminar-les.

La nova gestió integrada de plagues, la Prevenció Integrada de Plagues, és un sistema que permet que un tècnic de control de plagues degudament qualificat, deixi de revisar cadascun dels enceballs i resta de sistemes de control instal·lats, i dediqui més temps a inspeccions proactives i especifiques per a cada client.

Es basa en inspeccions, anàlisis de mesures correctores i es centra en donar solució als problemes detectats.

Un canvi en l’èmfasi donat al control o lluita integrada de plagues.

Control integrat de plagues


Prevenció integrada de plagues


En un programa convencional de control de plagues la majoria del temps s’inverteix en revisar les unitats de control i això fa que la major part del temps es dediqui a la recol•lecció de dades. Per contra, la prevenció integrada de plagues inverteix més temps a inspeccionar i menys en revisar les unitats de control. Les dues actuacions són importants. El canvi es produeix en utilitzar una persona especialitzada que sàpiga el que ha de buscar. Això implica una major formació, aptitud i experiència. La nova filosofia del control de plagues implica més temps en la realització d’inspeccions productives. Els clients comproven que amb aquest tipus de filosofia es genera un major valor que amb el sistema de control de plagues habitual.

Com

Podem oferir-li:

  • Auditar la seva estratègia de control de plagues actual. Valorar si pot ser millorada, si és reeixida, així com verificar la seva eficàcia.
  • Ens auto-auditarem, com a la seva empresa de gestió de plagues i comprovarem si estem complint amb el pla de gestió de plagues aprovat. Transparència total. Si detectem que estem fent algun pas de forma incorrecte així li farem saber i immediatament, procedirem a realitzar les accions correctores més adequades.
  • Li podem ajudar a preparar tota la documentació que pugui necessitar davant qualsevol auditoria o inspecció.
  • Li podem ajudar a implementar la nova generació de Gestió de plagues, la Prevenció Integrada de Plagues. És el futur, no reaccioni tard, sigui el primer en conèixer-la i a implementar-la.
  • Li podem ajudar en la detecció precoç de qualsevol problema que pugui finalitzar generant  algun tipus de plaga.

REDUEIXI EL SEU ESTRÉS REDUINT RISCOS.

PLANIFIQUI EL FUTUR

SUPEREM LES SEVES EXPECTATIVES.

Eficàcia

Que no li agafin adormit. Sigui el primer. Constantment subjecte a la nova legislació, noves normes d’auditoria (com per exemple ISO 22000), nous requeriments dels auditors, noves lleis, nous requeriments de clients o d’agències governamentals, poden afectar-li.

Podem ajudar-li a entendre-les, assessorar-li sobre el seu compliment, i així deixar-li temps per a continuar realitzant el seu treball normal. Podem ocupar-nos de planificar i de prevenir futurs problemes, proporcionant-li confort i tranquil·litat.

Redueixi el seu estrès. Actuï de forma proactiva. El nostre treball és aconsellar-li i ajudar-li en les seves feines administratives, en cóm implementar les noves regulacions, cóm prioritzar el que ha de fer-se de forma urgent envers a allò que es pot demorar en el temps. Som els experts, PREGUNTI’NS.


Comments are closed.