Atmòsferes modificades

Resum

Moltes plagues afecten als productes emmagatzemats com la farina, l’arròs, el tabac, el cacau, els aliments per a animals domèstics, etc… Quan ens trobem aquestes plagues a diferents zones d’un magatzem o d’una planta de producció o quan només les veiem a una maquinaria de producció, necessitarem controlar-les. Hi ha diferents possibilitats per a controlar les plagues estructurals essent els tractaments tèrmics, ThermoNox, els més eficients de tots els existents. Però algunes de les tècniques de control de plagues d’aquest tipus no es poden utilitzar directament sobre els productes alimentaris infestats. La legislació espanyola no permet l’ús de cap producte de tipus insecticida sobre els aliments o sobre les superfícies on aquests es manipulen. Què pot fer-se a més de simplement eliminar els productes infestats?

La modificació de l’atmosfera (buit + ús de gasos inerts o CO2), és la resposta a la pregunta. Segons indiquen nombrosos estudis, quan es realitza el buit s’elimina l’oxigen i els insectes moren per anòxia. Una vegada s’ha realitzat el buit podem afegir gasos inerts o CO2 per incrementar la rapidesa del procés sense afectar al producte alimentari. També es poden fumigar els productes infestats, però s’han descrit nombroses resistències a alguns fumigants com les fosfines.

Al mateix temps, cada vegada més, als països Europeus les regulacions relacionades amb l’ús de gasos tòxics són cada vegada més estrictes. Existeix també, un risc potencial d’afectar als humans i a les espècies no objectiu o diana. Aquest risc pot evitar-se fàcilment si utilitzem altres tipus de tecnologies com les que permeten les modificacions de les atmosferes. L’ús de gasos tòxics hauria de restringir-se a zones tancades o zones per on no hi ha trànsit pròxim de persones o animals. En el cas d’ús de gasos diferents a les fosfines, noves regulacions estan sorgint últimament i en alguns casos sembla que es prohibirà totalment  el seu ús sobre els aliments.

L’ús de cambres amb atmosferes modificades no és novetat, però si és costós  degut a que es necessita fabricar una cambra especial que contindrà els productes a tractar. La nostra tecnologia s’ha dissenyat per a tractar “in situ” qualsevol volum de productes alimentaris, el que fa d’aquesta tecnologia una estratègia de control econòmica, fàcil d’utilitzar i eficaç.

Avantatges de l’ús d’atmosferes modificades:

–       No existeix cap tipus d’efecte sobre la qualitat, el color i sabor dels productes exposats.

–       100% tractament no tòxic.

–       No es generen residus, en obrir els productes es poden utilitzar de manera immediata.

–       Menor risc per a la salut i la seguretat de les persones en comparació amb l’ús de qualsevol tipus de fumigant.

–       Independent de les condiciones atmosfèriques ambientals.

–       Poden aplicar-se a processos productius ja existents.

–       Elimina els insectes en tots els seus estadis evolutius: ou, larva/nimfa, pupa i adult.

–       No s’han enregistrat resistències.

Els nostres sistemes de buit han estat dissenyats per a reduir el nivell d’oxigen ambiental a una xifra al voltant del 85%. Podem eliminar encara més l’oxigen ambiental, però en ocasions  això pot afectar a la forma, resistència o estabilitat d’alguns productes alimentaris. Una vegada assolit el nivell de buit desitjat, ruixem els productes alimentaris amb gasos inerts o amb CO2. L’atmosfera es modifica totalment i els insectes moren. Aquesta tecnologia pot garantir la total eliminació de tots els estadis evolutius dels insectes que trobem als productes agrícoles, agroalimentaris i alimentaris.

També podem eliminar mitjançant la modificació de la atmosfera , organismes destructors de la fusta com els corcs comuns (Anobium punctatum) . El principi és el mateix i els insectes (en tots els seus estadis), moren per manca d’oxigen. La nostra tecnologia és ideal per a emprar a mobiliaris i objectes de fusta. El tractament pot realitzar-se a la seva llar! (Link a Xilòfags)

Tractament

Podem oferir-los dues formes de realitzar tractaments sobre la base de la modificació de les atmosferes:

–       Envasat i Emmagatzematge de productes amb Atmosferes Modificades. Una vegada un producte ha estat prèviament tractat, per exemple a cambres de buit, o quan ja ha estat empaquetat (per exemple a big bags o qualsevol altre tipus de contenidor), podem emmagatzemar-ho durant tot el temps que desitgem utilitzant la nostra tecnologia per a envasar modificant la atmosfera de l’envàs o embalatge. Amb aquesta tecnologia podem:

–       Controlar el Percentatge d’Humitat

–       Temperatura (la conductivitat tèrmica dels productes és baixa i el buit redueix la transferència de calor per convecció, fet que ens ajudarà a protegir el producte contingut a l’embalatge)

–       Pressió parcial (la pressió parcial de l’oxigen es redueix aproximadament en un 2%)

–       Ruixat amb un gas inert o amb CO2 (ajudarà a reduir  el romanent d’oxigen a l’interior de l’embalatge) Inhibeix el creixement de microbis aeròbics. Això ajudarà a eliminar els insectes que podem trobar als productes emmagatzemats i mantenir-los lliures d’aquests durant un temps prolongat.

–       En el cas del control d’insectes de la fusta, podem aconseguir eliminar l’oxigen de l’interior de la fusta, saturar els espais amb un gas inert o amb CO2 per a finalitzar així amb tots els estadis evolutius dels insectes per anòxia.

–       Cambres de buit. Podem dissenyar càmeres de buit que puguin controlar la temperatura, el nivell d’oxigen i introduir petites quantitats de Nitrogen. La combinació de buit y Nitrogen deixarà un petit romanent  d’oxigen que eliminarà inclòs a les espècies més resistents, les més acostumades a viure en condicions de baix oxigen ambiental, com per exemple l’escarabat del tabac  (Lasioderma spp). La temperatura i la humitat són, també, factors determinants degut a que a major temperatura, major activitat metabòlica. Amb les baixes temperatures els insectes comencen a hivernar i els ous no es desenvoluparan per a arribar a l’estat larvari. Els espiracles dels insectes no s’obriran per la qual cosa l’entrada del tòxic, en aquest cas les condicions de baix nivell d’oxigen creades, es veurà molt reduïda i podrà acabar no afectant als insectes.  Amb la temperatura controlada i mantinguda al nivell requerit, podem accelerar el procés i els insectes moriran més ràpidament.

Mètode

La modificació de l’atmosfera és la millor resposta per a eliminar les plagues que infesten els productes alimentaris, llavors, gra o matèries primeres en general. També en el cas de la eliminació de molts insectes xilòfags (especialment en el cas del mobiliari o peces de fusta). Mitjançant tractaments tèrmics podem tractar estructures, maquinària, etc…, mitjançant la modificació de les atmosferes podem tractar els productes infestats o protegir aquells productes que pogueren veure’s afectats per les plagues durant el seu emmagatzematge o transport.

L’ús de biocides directament sobre els productes alimentaris o les superfícies on es manipulen aquests, està estrictament prohibit. De fet, els tractaments generalitzats amb biocides estan també prohibits a la indústria alimentaria. La única possibilitat d’utilitzar  productes químics és mitjançant la fumigació amb gasos molt tòxics. Però s’han descrit resistències a l’efecte d’aquests gasos a moltes espècies d’insectes i, a més s’està prenent en consideració moltes prevencions per a l’ús relacionat amb la seguretat de les persones.

Realitzar el buit i afegir “banys” de  CO2 o d’altres gasos és net, no s’apliquen biocides i no hi ha gaires riscs relacionats amb el seu ús com els que produeix la utilització de gasos molt tòxics. És tracta d’una tecnologia econòmica que s’utilitza àmpliament  a la industria alimentaria però en aquest cas,  li podem oferir la possibilitat de tractar grans volums “in situ”

També podem utilitzar aquesta tecnologia a cambres especialment dissenyades per a cobrir les seves necessitats o a la seva pròpia llar, utilitzant la nostra tecnologia especial per a embalatges.

Eficàcia

No existeix cap dubte que la modificació d’atmosferes és un sistema eficaç. S’utilitza des de fa molt temps per a mantenir els productes alimentaris emmagatzemats, especialment després de les collites. Malgrat els insectes han desenvolupat diverses estratègies per a reduir la seva exposició a biocides, gasos fumigants, etc…, uns escassos dies exposats a un ambient anòxic produirà la mort de tots els estadis de desenvolupament dels insectes.

Podem modificar l’atmosfera a l’interior de les càmeres quan sigui necessari però també podem fer-ho en el seu magatzem, la seva casa, etc… Tan sols necessitem un plàstic que faci de barrera contra els gasos (Oxigen, Nitrogen, CO2), un film de múltiples capes, una màquina portàtil i un compressor d’aire o una bomba de buit. Truqui’ns avui mateix i li explicarem com l’ús d’atmosferes modificades pot ajudar-lo a controlar plagues dels productes emmagatzemats, corcs i altres insectes destructors de la fusta.

La nostra tecnologia no aplica productes químics tradicionals (insecticides, gasos fumigants, etc) ni conservants ni additius.  També pot contribuir a reduir la energia necessària pels processos d’emmagatzematge/transport (per exemple l’ús de cambres de congelació) i a més, li ajuda a optimitzar residus relacionats amb el seu ús. El film de plàstic és reciclable. Els oferim les següents avantatges:

–       Període d’emmagatzematge molt més ampli sense que el contingut es vegi afectat.

–       La qualitat del producte emmagatzemat queda protegida durant el transport.

–       No s’apliquen biocides ni es necessiten re-fumigacions

–       Emmagatzematge i manipulació més senzills

–       Transport més econòmic

–       Redueix la possibilitat de trencaments o fissures

–       Estabilitza el contingut de la humitat

–       Reducció de l’estrès

Videos

OCP. Tractament de grans envasos

OCP. Tractament de petits envasos

OCP. Tractament del corc


Comments are closed.