Consell de la setmana

Al·lergògens

La raó principal per la que es reclamen i retornen productes a tot el món, és per la presència d’al•lergògens no declarats o la incorrecció de les etiquetes pel que concerneix els al•lergògens.

Segons la FDA, als Estats Units d’Amèrica del Nord, les reclamacions per presència d’al•lergògens no declarats va créixer des d’un 30% al 2009 a un 43,6% al 2013. La presència en els productes alimentaris d’al•lergògens no declarats representa un gran risc per a les persones que pateixen al•lèrgies a alguns aliments.

Un adequat control dels al•lergògens ha de començar el mateix moment en què els ingredients entren en les nostres empreses. En rebre’ls, haurien de seguir-se els següents procediments:

– S’hauria de comprovar l’historial de càrrega dels productes comprats a granel per descartar l’existència de materials no compatibles.
– S’hauria de realitzar una correcta segregació dels productes que contenen al•lergògens dels que no en el mateix camió. No s’han d’apilar productes que contenen diferents al•lergògens.
– En rebre un producte s’ha d’identificar si conté productes al•lergògens, això és essencial. Es pot usar una llista de productes com a referència per a la comprovació.
– Els productes alimentaris s’hauran de codificar d’alguna forma, per exemple amb colors, de manera que siguin fàcils de distingir.
– Revisi la declaració d’ingredients en l’embalatge i en les especificacions rebudes del proveïdor per assegurar-se que tots els al•lergògens han estat identificats.
– Comprovi que el proveïdor no hagi realitzat algun canvi.

Comments are closed.