Bio-control

Resum

Bio-control és el nostre programa de remeis biològics, solucions a base de bactèries i enzims. Estratègia de control ideal per a ús a la indústria alimentària.

Què són solucions biològiques? Utilitzats pels nostres clients a la industria alimentaria i amb gran èxit, és una forma ecològica i natural d’eliminar les plagues.

L’existència del biofilm a la indústria alimentaria pot ser una amenaça important que pot arribar a afectar a la salut pública o a la tecnologia utilitzada a l’empresa. Un dels problemes més importants a la indústria alimentària és la supervivència dels patògens o la diseminació dels microorganismes degut a la desinfecció insuficient de les superfícies que es troben en contacte amb els productes alimentaris. El biofilm format, pot estar en contacte amb superfícies de processament d’aliments o pot oferir un habitat ideal per al desenvolupament de diferents tipus de plagues.

Redueixi les zones de nidificació i fonts d’aliment de les mosques, mosquetes, paneroles i formigues.

Què pot fer Biocontrol per a vostè? BioControl elimina les oportunitats de trobar aliments o zones de reproducció a paneroles, formigues, mosquetes i mosques. Actua sobre l’arrel del problema. Aquest fet implica que ja no es produiran més olors desagradables i no es detectarà la presència de matèria orgànica no desitjada.

Treballem utilitzant bactèries i enzims beneficioses que digereixen olis, greixos i la acumulació de residus orgànics, incrementant l’activitat biològica normal que succeeix en tots els llocs on es produeix rebuig.

Per què utilitzar la saviesa de la naturalesa? Simplement perquè funciona, incrementant els processos naturals utilitzant enzims i bacteris que destrueixen residus orgànics incloent els greixos. Aquest fet implica que  a les seves instal·lacions incloent-t’hi els drenatges, terres, parets i qualsevol ambient físic que pugui allotjar bactèries; aquestes poden destruir-se de forma efectiva. A més, controlarem les olors i pot utilitzar-se per a netejar les parets, terres, conductes de drenatge, filtres de greix i filtres de tots tipus.

Els productes utilitzats en BioControl contenen bactèries que es difonen pels drenatges, conductes de drenatge, filtres de greix i d’altres zones difícils de netejar. Els bacteris vius es fixaran a les superfícies on es destruirà la matèria orgànica fixada als tubs, conductes i depòsits.

BioControl és un tractament totalment ecològic i natural, i és per aquest motiu que els nostres clients ho prefereixen. Hotels, restaurants, hospitals i industria alimentaria en general prefereixen aquest mètode sobre d’altres. Per què? Perquè BioControl sustenta les seves credencials com a empresa respectuosa amb el medi ambient a la vegada que és 100% efectiu.

Tractament

Cóm funciona? Nosaltres dipositem les nostres bactèries “amigues” a llocs com conductes de drenatge, filtres de greix, així com a d’altres llocs menys usuals que no són revisats sovint. Els bacteris es despleguen en aquest tipus de zones on els processos naturals els hi permeten actuar eliminant els residus orgànics, destruint la seva capacitat de reproducció. Això succeeix perquè les nostres bactèries treballen i es multipliquen, fet que produeix que continuïn treballant malgrat  la matèria orgànica que existia abans de realitzar el tractament hagi estada eliminada.

Els bacteris continuen multiplicant-se mantenint els beneficis del seu programa de BioControl. BioControl és una estratègia cada vegada més popular especialment a la indústria alimentària, de restauració, hotelera i als hospitals. BioControl no utilitza productes tòxics ni químics.


Com

El biofilm és l’associació de microorganismes adherits a les superfícies inserits en una matriu de exopolímers. La major part dels microorganismes són capaços de fixar-se a les superfícies inerts. Es produeix en tres fases:

  • Fixació.
  • Acumulació.
  • Equilibri.

Una vegada els microorganismes es fixen a la superfície, comencen a multiplicar-se i a excretar els seus exopolímers. Aquests exopolímers, protegeixen els microorganismes, actuant com a reserva d’aliment, com una trampa per ala matèria orgànica en general i també com un punt d’ancoratge.

Els riscos que inclouen aquests biofilms inclouen:

  • Contaminació potencial dels aliments durant el procés de producció.
  • Resistència a la desinfecció.
  • Desenvolupament de microorganismes resistents.
  • Resistència al flux de fluïts.
  • Bio-corrosió.

Una disminució del moviment del fluït incrementa la possibilitat  que es produeixin zones on els fluïts queden estancats. Això crea humitat i el propi biofilm pot actuar com a font d’aliment. Les dues coses unides afavoreixen l’aparició de plagues com les mosques dels drenatges, la mosca de la fruita, mosquestes dels fongs i d’altres mosquestes; fins i tot paneroles.

Eficàcia

És net, és eficient, respectuós amb el medi ambient, incrementa la vida de la seva maquinaria i sistemes, és 100% biològic, és el complement ideal pels seus programes de seguretat alimentaria. Protegeixi la reputació de la seva empresa i marca.

Per què utilitzar la saviesa de la naturalesa? Simplement perquè funciona, incrementant els processos naturals utilitzant enzims i bacteris que destrueixen residus orgànics incloent els greixos. Aquest fet implica que a les seves instal·lacions incloent-t’hi els drenatges, terres, parets i qualsevol ambient físic que pugui allotjar bactèries; aquestes es poden destruir de forma efectiva. A més, es controlaran les olors i es pot utilitzar per a netejar les parets, terres, conductes de drenatge, filtres de greix i filtres de tots tipus.


Comments are closed.